Suvi žig - Štamparija Penda

Suvi žig

Suvi žig je jedna od najstarijih tehnika uštampavanja. Ovom tehnikom štampe u početku su se obeležavala razna dokumenta. U početku to je rađeno pomoću voska i metalnog pečata. Vosak se pod toplotom topio i izlivao na neki dokumet a potom se metalni žig utiskivao u vosak. Ovaj princip se koristio na raznim dvorovima širom sveta. Naravno napretkom civilizacije napredavala je i ova tehnika. Potom su narpavljene ručne prese pomoću kojih se radio suvi žig. Upotreba suvog žiga tj blindruka se širila veoma brzo. Na početku se koristio kao tehnika za pečaćenje dokumenata, koverti i bitnih stvari a potom se proširila i postala dekorativna tehnika. Pomoću suvog žiga počelo je da se ulepšavaju korice knjiga, ramovi slika, koverte i slične stvari. Prednost tehnike suvi žig je ut ome što se pomoću ove tehnike mogu brendirati proizvodi napravljeni od , papira, kartona, plastike, gume, kože, eko kože i sličnih termo materijala.

SUVI ŽIG na reklamnom materijalu

Tehnološkim napretkom i digitalizacijom sada imamo moderne pneumatske digitalizovane mašine za suvi žig. Tim napretkom stvorio se još veći prostor za upotrebu tehnike suvi žig. Kod nas tehnika suvi žig koristi se za brediranje reklamnih materijala. Najčešće pomoću blinrduka brendiraju novčanici, kaiševei, notesi, rokovnici, neseseri, vizitari, kožne torbe, futrole za naočare, futrole za dokumenta i svi ostali reklamni materijali napravljeni od termostabilne podloge. Osim što radimo suvi žih na reklamni materijal isti pricip radimo i na papirnoj galanteriji. U koliko se na nekim proizvodima od papira želi da se naglasi kvalitet i luksuz onda se tu radi suvi žig. Tako da se kod nas suvi žig radi na vizit karticama, kovertama, koricama knjiga, čestitke, pozivnice i sl. Dodatni kvalitet dodaje se u koliko se sa suvim žigom kobinuje folio tisak tačnije blindruk sa folijom u boji. Zlatotisak je na primer suvi žig gde se se zlatna folija ubacuje izmedju podloge i klišea kako bi otisak ostao u zlatnoj boji.