Lasersko graviranje - Štamparija Penda

Lasersko graviranje

Lasersko graviranje je najbolji i najpostojani način brendiranja reklamnih proizvoda koji su proizvedeni od različitih materijala. U ponudi reklamnih proizvoda sve više se pojavljuju proizvodi koji su pogodni za lasersko graviranje. Pored toga što sami proizvodi su pogodni za laserko graviranje, naša preporuka je da se predmeti koji mogu da se štampaju ii graviraju uvek pre urade tehnikom laserkog graviranja. Prednost laserske gravure u odnosu na sve ostale tehnike brendiranja tj uštampavanja jeste u tome što ima najveću postojanost u odnosu na sam proizvod. Dok kod reklamnih proizvoda koji se brendiraju uv štampom, sito štampom, tampon štampom i sl može doći tokom vremena do skidanja boje sa predmeta ili delimičnog oštećenja nanete boje. Kod laserske gravure ne postoji bojazan da će se logotip skinuti ili izbrisati delimično iz razloga što se brendiranje vrši usecanjem logotipa laserskim snopom u površinu predmeta koji se gravira. Zavisno od proizvoda koji se gravira postoji više tehnika laserskog graviranja a takodje i vrsta materijala koja se gravira odredjuje da li će da se graviranje vrši na co2 laseru ili na fiber laseru poznatijem kao YAG LASER.

Za reklamni materijal napravljen od metala, aluminijuma, plastificirani metal i sl legure preporuka je da se lasersko graviranje vrši na fiber laseru. Fiber laser je moderno uradjena mašina za lasersko graviranje na predmetima različitog oblika i veličine. Prednost ovog lasera je u brzom prilagodjavanju predmetu koji se gravira po obliku i veličini. Laserski snop lako i brzo nakon fokusiranja na predmet ostavlja željeni tekst ili oznaku na površinu samog predmeta koji se gravira. Ovaj laser ne zahteva posebno održavanje poput nekih drugih štamparskih mašina koje se moraju pripremiti pre štampe i počisti nakon štampe kako ne bi došlo do oštečenja istog.

Velika prednost laserskog graviranja u industriji reklamni materijal jeste u tome što se brzo i efikasno može brendirati i samo jedan artikal po želji. Tako se najčešće kod nas rade personalizovani pokloni za razne prilike gde je potrebno da se posebno naglasi vrednost poklona. To su obično proslave gde se pokloni personalizuju za godišnjice rada u firmi, pokloni za diplomski, poklon za unapredjenje i odlazak iz kompanije, personalizovani poklon za voljenu osobu, za poslovnog partnera, za prijatelja i sl.