Dizajn prepress - Štamparija Penda

Dizajn prepress

Penda doo – Vaš partner za dizajn i pripremu za štampu

Tražite vrhunski dizajn i besprekornu pripremu za štampu? Penda doo je preduzeće sa višegodišnjim iskustvom u štampi reklamnog materijala, promotivnog materijala i papirne galanterije. Naš mlad i kreativan tim dizajnera je spreman da se posveti vašoj ideji i pretvori je u stvarnost, sve do krajnjeg proizvoda.

Naš efikasan pristup prenošenju željene poruke i misli ima za cilj reklamiranje, edukaciju ili informisanje širokog auditorijuma ljudi, kroz inovativni grafički dizajn. Danas, grafički dizajn predstavlja savršen spoj vizuelnih i verbalnih elemenata. Da bismo postigli vrhunski finalni proizvod, okupljamo kvalitetan tim stručnjaka iz različitih oblasti – pisce, fotografe i grafičke dizajnere, čiji je zadatak da oblikuju proizvod do njegovog savršenstva.

Naša usluga obuhvata:

  • Dizajn znaka i logotipa firme
  • Izrada aplikacija na artiklima poslovne komunikacije kao što su memorandumi, koverte, vizit-karte, fascikle, pozivnice, blokovi, kese, olovke…
  • Dizajn promotivnih sredstava: kataloga, brošura, flajera…
  • Dizajn različitih spoljnih propagandnih sredstava poput plakata, postera, bilborda, tabli, zastava…
  • Dizajn propagandnog materijala poput kalendara, biltena, PVC galanterije.

Priprema za štampu je ključni korak ka dobijanju finalnog proizvoda. Naš tim stručnjaka se brine o svakom detalju u procesu pripreme:

  • Obrađujemo slike, fotografije i vršimo njihovo skeniranje
  • Vodimo računa o tekstualnim formama, unosimo podatke, vršimo korekciju teksta i lekturu
  • Izrađujemo grafičke elemente koji prate ove procese, kao što su tabele, grafikoni, šeme, crteži…
  • Sastavljamo sve elemente u jednu celinu, pripremajući ih za štampu.

Bez pravilne pripreme za štampu, nemoguće je dobiti kvalitetan finalni proizvod. To je preduslov za uspešno prenošenje vaše ideje u stvarnost. Ukoliko se priprema za štampu obavi kvalitetno, vaš proizvod će ispunjavati očekivanja klijenata. Zanemarivanje ove faze, u cilju smanjenja troškova, često dovodi do nezadovoljstva i vraćanja na početak, upravo zbog nedovoljne pripreme za štampu.